About us

Фабриката за дървообработка “ИКО” е изградена през 1996г. Тя е разположена на площ от 12 000 кв.м., от които 3 000 кв.м. покрита производствена площ. Производствената дейност на фирмата ни е в район, където се намира основната суровина на България –годишно се добиват около 150 000 м3 дървесина. Фабриката е оборудвана със съвременни високотехнологични машини,дневно се прерабработват 40 м3 иглолистни и букови трупи.