About us

About us

Фабриката за дървообработка “ИКО” е изградена през 1996г. Тя е разположена на площ от 12 000 кв.м., от които 3 000 кв.м. покрита производствена ...

Прочети повече

Products

Products

Construction wood
Square timber    
Solid raw timber for construction purposes

Прочети повече

News

News

На 21.09.2022г., „ИКО“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0113-C01 

Прочети повече