Галерия

Фабрика за дървообработка “ИКО” е оборудвана със съвременни високотехнологични машини доставени по проекти на програма "САПАРД".