За Ико

За Ико

Фабриката за дървообработка “ИКО” е изградена през 1996г. Тя е разположена на площ от 12 000 кв.м., от които 3 000 кв.м. покрита производствена ...

Прочети повече

Продукти

Продукти

Дървен материал   
Материал за строителството
...

Прочети повече

Новини

Новини

„ИКО“ ООД на 15.11.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001-0295-C01 

Прочети повече